Vi utför grundutbildning i Motiverande samtal (MI) för personalen på en folkhögskola i Skåne.

Augusti 2015