Chefsutbildning och grupputveckling för en av Sveriges tingsrätter.

Augusti 2015